Privacybeleid

Algemene kennisgeving en verplichte informatie

Aanwijzing van de verantwoordelijke instantie

De gegevensbeheerder voor deze website is:

Eloy Caudet

Dolores Marques 34

46020 Valencia

Spanje

De voor de verwerking verantwoordelijke beslist alleen of samen met anderen over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, contactgegevens en dergelijke).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Sommige gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Een informele mededeling per e-mail volstaat voor de herroeping. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onaangetast.

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

Als betrokkene hebt u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in geval van een inbreuk op de gegevensbescherming. De bevoegde toezichthoudende autoriteit inzake gegevensbescherming is de commissaris voor gegevensbescherming van de deelstaat waar de maatschappelijke zetel van ons bedrijf gevestigd is. De volgende link bevat een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst, aan u of aan derden te laten overdragen. De gegevens zullen worden verstrekt in een machineleesbaar formaat. Indien u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch haalbaar is.

Recht op informatie, correctie, blokkering, schrapping

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst van de gegevens, de ontvangers en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. In dit verband, en ook voor verdere vragen over het onderwerp persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via de in het impressum vermelde contactmogelijkheden.

SSL of TLS-versleuteling

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud die u ons als sitebeheerder toestuurt, gebruikt onze website SSL- of TLS-versleuteling. Dit betekent dat gegevens die u via deze website doorgeeft, niet door derden kunnen worden gelezen. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de adresregel "https://" van uw browser en het slotsymbool in de browserregel.

Contactformulier

Gegevens die via het contactformulier worden doorgegeven, met inbegrip van uw contactgegevens, worden opgeslagen om uw vraag te kunnen behandelen of om beschikbaar te zijn voor vervolgvragen. Deze gegevens zullen niet worden doorgegeven zonder uw toestemming.

De in het contactformulier ingevoerde gegevens worden uitsluitend verwerkt op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Een informele mededeling per e-mail volstaat voor de herroeping. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die tot de intrekking zijn uitgevoerd, blijft door de intrekking onaangetast.

Gegevens die via het contactformulier worden doorgegeven, blijven bij ons totdat u ons verzoekt de gegevens te wissen, uw toestemming om de gegevens op te slaan intrekt of er geen reden meer is om de gegevens op te slaan. Verplichte wettelijke bepalingen - met name de bewaartermijnen - blijven onverlet.

YouTube

Voor de integratie en weergave van video-inhoud gebruikt onze website plugins van YouTube. De aanbieder van het videoportaal is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, Verenigde Staten.

Wanneer een pagina met een geïntegreerde YouTube plugin wordt opgeroepen, wordt een verbinding met de YouTube servers tot stand gebracht. Dit vertelt YouTube welke van onze pagina's je hebt bezocht.

YouTube kan je surfgedrag direct toewijzen aan je persoonlijke profiel als je bent ingelogd op je YouTube-account. Je hebt de mogelijkheid om dit te voorkomen door eerst uit te loggen.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO.

Details over de behandeling van gebruikersgegevens zijn te vinden in het privacybeleid van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Analytics

Onze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder van de webanalysedienst is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics gebruikt "cookies". Dit zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw eindapparaat opslaat en die een analyse van het websitegebruik mogelijk maken. Via cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website
worden doorgestuurd naar een server van Google en daar opgeslagen. De server staat meestal in de VS.

Het plaatsen van Google Analytics cookies is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. Als exploitant van deze website hebben wij een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om onze website en, indien nodig, onze reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

Wij gebruiken Google Analytics in combinatie met de IP-anonimiseringsfunctie. Het zorgt ervoor dat Google uw IP-adres niet identificeert binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.
ingekort voor verzending naar de VS. Er kunnen uitzonderlijke gevallen zijn waarin Google het volledige IP-adres doorgeeft aan een server in de VS en het daar inkort. In onze opdracht gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren.
Google Analytics zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Er vindt geen consolidatie plaats van de door Google Analytics doorgegeven gegevens.
IP-adres met andere gegevens van Google.

Browser plugin

De instelling van cookies door uw webbrowser kan worden verhinderd. Sommige functies van onze website kunnen daardoor echter beperkt zijn. Ook kunt u het verzamelen van gegevens over uw websitegebruik voorkomen, inclusief uw IP-adres samen met
latere verwerking door Google. Dit is mogelijk door het downloaden en installeren van de browser plugin die toegankelijk is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er zal een opt-out-cookie worden ingesteld, waardoor het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan onze website wordt voorkomen: Deactiveer Google Analytics.

Details over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens zijn te vinden in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Jobverwerking

Om volledig te voldoen aan de wettelijke vereisten inzake gegevensbescherming, hebben wij met Google een contract gesloten voor de verwerking van bestellingen.

Demografische kenmerken in Google Analytics

Onze website gebruikt de functie "demografische kenmerken" van Google Analytics. Het kan worden gebruikt om rapporten te maken met uitspraken over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de pagina. Deze gegevens zijn afkomstig van op belangstelling gebaseerde reclame
van Google en van bezoekersgegevens van derden. Het is niet mogelijk de gegevens aan een specifieke persoon toe te wijzen. U kunt deze functie te allen tijde deactiveren. Dit is mogelijk via de advertentie-instellingen in uw Google-account of
door in het algemeen het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics te verbieden, zoals uitgelegd in het punt "Bezwaar tegen gegevensverzameling".

Bron: Gegevensbeschermingsconfigurator van mijn-privacy-commissaris.com