DEAL: Koop 1 beat en krijg 1 beat naar keuze gratis!

Wat zijn LUFS en waarvoor dienen zij?

Wat zijn LUFS?

Inhoudsopgave

Heeft u wel eens naar muziek geluisterd en plotseling begint het volgende nummer en het staat zo hard dat u het volume zachter moet zetten? Of andersom: je moet het volume flink opvoeren zodat het nieuwe nummer even hard klinkt als het oude. Dit gebeurt wanneer de muziek niet op een constant volume is gemasterd (op een album, op verschillende streaming sites, enz.) en daardoor het waargenomen volume tijdens het afspelen merkbaar onevenwichtig wordt.

Om juist deze problemen te vermijden werd het LUFS ontwikkeld, een standaard voor volumemetingen. Hierdoor kan elk platform LUTS specificeren, zodat de Mastering-ingenieurs weten op welk volume ze het nummer moeten masteren.

In dit artikel leggen we uit wat je moet weten over LUFS, de nieuwe manier om niveaus in audio te meten, en wat het betekent om het te gebruiken bij muziekproductie.

Wat zijn LUFS?

LUFS is een nieuwe methode voor het meten van geluidsniveaus en luidheid. Het houdt rekening met menselijke hoorpatronen die beter correleren met de werkelijkheid dan andere meetmethoden, zoals dB.

Voorbeeld van volumemeting
Voorbeeld van volumemeting met iZotope Inzichten (Bron van de afbeelding: iZotope.com)

Het acroniem staat voor Luidheidseenheden Volledige schaal of Luidheidseenheden t.o.v. volle schaal.

Waarvoor is de LUFS uitgevonden?

Bij de uitvinding van de LUF's werden twee hoofddoelstellingen nagestreefd:

  1. Een daarvan is dat we een niveaumeting nauwkeuriger kunnen relateren aan onze perceptie van luidheid. Bijgevolg worden 2 liedjes die hetzelfde LUT-niveau hebben door ons als even luid ervaren.
  2. Het andere en belangrijkere doel is om, het volume van televisie- en radio-uitzendingen standaardiserenDit heeft uiteindelijk gevolgen voor de wereld van muziekproductie en streaming, aangezien masteringtechnici nu moeten masteren op verschillende volumes, afhankelijk van het platform.

Luidheid in de vorige eeuw - "De Luidheid Oorlog

De oorlog om het volume op streamingplatforms als Spotify, Apple Music of YouTube is voorbij of loopt ten einde.

Jarenlang hebben mastering-ingenieurs gevochten om de luidste tracks. Aangenomen wordt dat een lied als "beter" of "geiler" wordt ervaren als het luider is.

Dat is goed nieuws! Want mastering gaat niet meer alleen over wie het hardst mastert, maar wie het best mastert.

Geluidstechnici in de wereld van radio en televisie proberen al enige tijd, door middel van verschillende initiatieven, abrupte volumesprongen tussen programma's en reclamespots te vermijden, omdat dergelijke sprongen het plezier van de gebruiker verstoren, die dan tijdens reclameblokken van kanaal verandert omdat hij schrikt.

Deze concepten werden uiteindelijk op soortgelijke wijze overgenomen door andere digitale muziekstreamingplatforms, zoals Spotify, Tidal of Apple Music.

Het doel van deze voorschriften is de gemiddelde luidheidswaarde te standaardiseren of te normaliseren in plaats van de piekwaarden die tot dusver werden gebruikt.

Dat wil zeggen, in plaats van te eisen dat de pieken een bepaald niveau bereiken zonder rekening te houden met het feit dat het gemiddelde volume te hoog zou kunnen zijn, eisen wij nu dat de Gemiddeld van het volume overeenkomt met een bepaalde norm.

Er wordt gestreefd naar een gemiddelde waarde voor het gehele programma.

Op deze wijze wordt gestreefd naar een uniform volume, dat nauw samenhangt met het gemiddelde niveau, van een programma en van de reclameblokken.

LUFS: Praktische uitvoering in muziekproductie

De omzetting bestaat uit twee delen, het ene in de produktie en het andere in de reproductie door het uiteindelijke medium.

  • Aan de productiekant is het een kwestie van het gemiddelde niveau aan te passen aan een waarde die wordt bepaald door het te verwerken medium (bv. -14 dB bij mastering voor Spotify).
  • Anderzijds is aan de afspeelkant een systeem ingebouwd dat het niveau van de muziek evalueert. Zodra een liedje een lagere of hogere LUFS-waarde heeft dan wat het platform opgeeft, wordt het volume van het liedje verhoogd of verlaagd (onder meer door een begrenzer).

Daarom is het uiterst belangrijk om te hard te masteren in plaats van te zacht, want je weet nooit hoe je nummer zal klinken als bijvoorbeeld Spotify het volume verhoogt met een limiter. Je mix kan veranderen en plotseling kunnen de bassen of de zang te luid staan.

YouLean is een zeer goede en gratis VST plugin om het volume in te stellen
YouLean is een zeer goede en gratis VST-pluginom het volume in te stellen

Maar als Spotify het volume verlaagt, kun je er zeker van zijn dat je mix hetzelfde blijft, omdat hier alleen een "fader" het volume verlaagt zonder het nummer te comprimeren.

Als het nominale niveau b.v. -14 dB is (Ja, LUF's worden ook gemeten in dB!) en het bestand bij analyse een niveau van 10 dB heeft, d.w.z. 4 dB hoger, wordt deze informatie opgeslagen en wanneer het bestand wordt afgespeeld, wordt het niveau verlaagd zodat het overeenkomt met het standaardniveau dat door het platform wordt voorgesteld.

Aangezien de meeste digitale streamingplatforms dit systeem hebben ingebouwd, heeft het niet langer zin te zoeken naar het maximaal mogelijke volume, aangezien de platforms het volume op het door hen ingestelde niveau brengen en elke afwijking wordt gecorrigeerd wanneer het bestand wordt afgespeeld.

Het volstaat dus ervoor te zorgen dat het liedje op zijn minst voldoet aan de vereisten van het platform, maar er niet onder zakt.

Als mastering wordt gedaan met het doel een hoog volumeniveau te bereiken, vermindert dat alleen maar onze kansen om een goede geluidskwaliteit te krijgen, omdat je de pieken moet vervormen, en de best mogelijke weergave van onze muziek, omdat de platforms het niveau aan het eind automatisch zullen aanpassen.

In plaats daarvan kunnen goede mastering-technici zich tegenwoordig concentreren op het goed laten klinken van het nummer.

De paradigmaverschuiving egaliseert het speelveld tussen superproducties en meer bescheiden producties, waarbij overcompressie wordt vermeden die leidt tot een verlies van geluidskwaliteit in transiënten, detail en helderheid.

Waves WLM Meter is mijn favoriete plugin om de LUFs te meten.
Golven WLM Meter is mijn favoriete plugin om de LUFs te meten.

LUF's: de nieuwe meetnorm

Voor het EBU-onderzoek was een nieuwe manier om het gemiddelde niveau te meten nodig om dichter bij de perceptie van luidheid te komen. De resulterende maat wordt LUFS (Loudness Units Relative to Full Scale) genoemd.

De meting heeft een frequentiewegingscomponent en een integratie in de tijd om overeen te komen met de manier waarop ons gehoor werkt. De integratie kan kort zijn, 400 ms, kort 4 seconden, of geïntegreerd, wat de periode van het begin van de weergave tot de pauze omvat.

Bijgevolg worden tijdens de meting verschillende waarden verkregen: Korte termijn (4 sec), Kortstondig (400msec) en Geïntegreerd (over de gehele lengte van het lied).

Het gemiddelde niveau waarnaar wij moeten streven, wordt gegeven in LUFS en het optimale niveau hangt af van het platform waarmee wij moeten werken. De tabel bevat enkele referentiewaarden voor het LUFS-niveau dat de eindkapitein moet nastreven.

PlatformAanbevolen LUF's in dB
Spotify-14
Youtube-13
Apple Music-16
Getij-14
Amazon Muziek-14

Hoewel al deze platforms een ander niveau nastreven, laten de muziekaggregators op deze platforms helaas meestal alleen toe dat je een digitaal bestand uploadt, zodat je het met een compromis moet stellen.

In een dergelijk geval moet het compromis in de buurt van -14 LUFS liggen, wat een tussenwaarde tussen de platforms is en ons in staat stelt bij het masteren niet naar een te hoog niveau te streven, waardoor een resultaat met meer dynamiek wordt bereikt.

LUFS: Hoe zorg ik voor goede niveaus?

Hoewel de nieuwe norm is ontworpen om een overmaat aan compressie/beperking te voorkomen, worden ook hier de werkelijke niveaus gemeten. Wij moeten de pieken meten met een echte piekmeter die berekent wat er gebeurt als wij het signaal van digitaal naar analoog overschakelen.

Het doel van deze meting is de vervorming te vermijden die optreedt bij sommige converters en vooral bij het maken van een bestand met gegevenscompressie zoals mp3 of AAC. Dit type bestand verhoogt het eindniveau van de master en kan dus vervorming veroorzaken.

De norm suggereert dat de piekwaarden - 1 dBTP/-0,5dBTP, True Peak, zijn. Zo bent u altijd aan de veilige kant en vermijdt u vervorming. Meters met de LUFS-norm omvatten gewoonlijk de ware piekmeting.

Wood and Fire op sociale media

SUBSONISCH 808

Dit sample pack bevat 62 van de beste 808 bassen in de industrie! Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang de monsters onmiddellijk in uw inbox.

Subsonic 808 sample pakket

Gratis 808 samples!

Dit sample pack bevat 62 van de beste 808 bassen in de industrie! Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang de monsters onmiddellijk in uw inbox.