Harmonie voor producers: De muzikale cadans eenvoudig uitgelegd

Iedereen heeft het zeker meegemaakt of gezien: 5 muzikanten op het podium voor een jamsessie die elkaar nog nooit gezien hebben. Alleen de sleutel voor de jam wordt vastgesteld en iedereen gaat aan de slag. Ondanks de improvisatie klinkt het stuk synchroon en lijken de muzikanten perfect op elkaar ingespeeld, wat vooral komt door de vaste cadans.
Inhoudsopgave

Wat is een cadens in de muziek?

In de moderne harmonische muziektheorie verwijst een cadens (Italiaans cadens, van Latijn cadere, "vallen, eindigen") naar een opeenvolging van bepaalde akkoorden die worden beschouwd als de basisbouwstenen van de harmonie en meestal de afsluiting van een passage of een heel stuk markeren. Een cadens is dus een opeenvolging van populaire akkoorden.

Bijvoorbeeld, de cadens I-IV-V-I (tonica, subdominant, dominant, tonica) is een basisakkoordprogressie in de popmuziek waarmee veel muziekstukken kunnen worden gespeeld. Als je bij het componeren niet weet welke akkoorden je vervolgens moet spelen, kunnen zulke populaire cadensen een heel goede inspiratiebron zijn.

Tip: De kwintencirkel is erg handig bij het construeren van je eigen cadensen.

Waar heb je cadans voor nodig?

Een muzikale cadens dient als leidraad of referentiepunt bij het improviseren met andere musici of het zelf componeren van een stuk.

Als je dus voor een jamsessie een toonaard afspreekt, bijvoorbeeld D-groot, en een cadans vastlegt, bijvoorbeeld I-IV-V-I, dan weet iedere muzikant wat hij moet spelen. Hij weet dat na D-groot een G-groot komt en daarna een A-groot. Op die manier kan iedereen improviseren, maar speelt altijd alleen de noten die bij het akkoord passen, zodat de harmonische samenhang behouden blijft.

En als je bij het componeren geen inspiratie hebt voor akkoordprogressies, kun je gewoon zoeken naar bekende cadensen uit andere liedjes en die uitproberen en overnemen (melodieën zijn auteursrechtelijk beschermd, akkoordprogressies niet).

Hier volgt een lijst van 10 beroemde cadenzen die door de muziekgeschiedenis heen steeds weer zijn gebruikt om talloze hits te componeren, toegelicht aan de hand van de toonsoorten C-groot en A-klein, afhankelijk van of de eerste graad mineur of majeur is.

AkkoordprogressieGenre
I-IV-V (C-G7-F)Blues, Rock 'n' Roll, Country, Folk, Pop
I-V-vi-IV (C-G-Am-F)Pop, Rock, Ballads, Indie
ii-V-I (Dm7-G7-Cmaj7)Jazz, Bossa Nova, Fusion, Bebop
I-vi-IV-V (C-Am-F-G)Doo-wop, Pop, Rock, Rhythm & Blues
vi-IV-I-V (Am-F-C-G)Pop, Rock, Alternatief, Ballades
I-IV-vi-V (C-F-Am-G)Pop, Rock, Ballads, Indie
I-bVII-IV-I (C-Bb-F-C)Rock, Pop, Alternatief, Psychedelisch
i-bVII-III-IV (Am-G-C-D)Rock, Pop, Alternatief, Indie
I-V-ii-IV (C-G-Dm-F)Pop, Rock, Ballads, Folk
i-IV-i-V (Am-Dm-Am-E)Flamenco, Bolero, Latin Pop, Tango

De gegeven muziekstijlen moeten worden opgevat als voorbeelden waarin deze akkoordprogressies bijzonder vaak voorkomen.

Bijpassend: Eenvoudig bladmuziek lezen uitgelegd

Muzikale cadans als gestructureerde slotformule

Wanneer het basisakkoord in een lied overgaat in een ander akkoord, ontstaat er een harmonische spanning. Onze oren verwachten dat deze spanning wordt opgelost - anders ontstaat er een gevoel van onvolledigheid (dat echter soms gewenst kan zijn).

En dit is waar de cadensen om de hoek komen kijken, omdat ze helpen een passend einde te vinden, dat een verschillend effect heeft op de luisteraar, afhankelijk van het akkoord waarmee het eindigt.

Soorten cadensen volgens de klassieke harmonieleer

In principe zijn er in de klassieke harmonieleer vier verschillende soorten cadensen, die worden ingedeeld naar de manier waarop ze eindigen en een bepaald effect hebben op de luisteraar of bepaalde emoties oproepen:

Authentieke of perfecte cadans (V → I)

Een authentieke cadens bestaat uit een dominant akkoord (V of V7) gevolgd door een tonisch akkoord (I). In een perfecte authentieke cadens zit de tonica in de bas in zowel het dominant- als tonica-akkoord, en heeft de hoogste stem ook de tonica in het uiteindelijke tonica-akkoord. Deze cadens heeft een zeer sterke resolutie en bevestigt en eindigt de toonsoort op indrukwekkende wijze.

perfectk
De perfecte cadens bestaande uit C-groot, F-groot, G-groot en C-groot.

Plagale cadans (IV → I)

De plagale cadens, ook bekend als "kerkelijk einde" of "amencadens", bestaat uit een subdominant akkoord (IV) volgend op een tonisch akkoord (I). De resolutie van deze cadens is minder dan die van de authentieke cadens, en wordt vaak gebruikt in kerkmuziek en hymnen.

plagalek 1
Plagale cadens bestaande uit C groot, Bes groot, F groot en C groot.

Halve finale of halve cadans (I, II, IV of VI → V)

Hier eindigt de cadens op het dominantakkoord (V), wat een gevoel van spanning en onvolledigheid geeft. Dit type cadans wordt vaak gebruikt in het midden van muzikale zinnen om een pauze of overgang in te lassen.

halve finale
Halve finale bestaande uit C majeur, A mineur, F majeur en G majeur

Misleidende cadans (V → VI)

Een drogreden of bedrieglijke cadens leidt van de dominant (V) naar een ander akkoord dan de tonica (I), meestal naar de parallel (VI) of naar een ander akkoord dat de verwachtingen van de luisteraar tegenspreekt. Hierdoor ontstaat een verrassende wending die spanning of drama toevoegt aan het stuk en een gevoel van onvolledigheid creëert.

deceptz
Misleiding bestaande uit C groot, F groot, G groot en A klein.

Cadans en de verschillende vormen - een dubbelzinnige term

Oorspronkelijk werden alleen bepaalde akkoordprogressies bestaande uit vier akkoorden, waarbij het laatste akkoord hetzelfde is als het eerste en die het slot van een stuk vormen, cadensen genoemd. Inmiddels is de term echter uitgebreid en verwijst hij in principe naar alle akkoordverbindingen die bijzonder clichématig zijn of vaak voorkomen.

In de regel bestaan cadensen uit vier akkoorden, maar ook hier zijn er geen grenzen - tegenwoordig worden zelfs akkoordprogressies met 10 akkoorden cadensen genoemd. In moderne muziek zijn zulke lange akkoordprogressies echter niet zo gebruikelijk, en de meeste moderne populaire liedjes bestaan nog steeds uit 4 akkoorden.

Een cadans opbouwen

Als je je eigen cadensen voor je composities wilt maken, moet je begrijpen hoe de structuur werkt. Daartoe zullen we kijken naar de twee basistoonaarden C majeur en A mineur en de bijbehorende noten om de structuur van cadensen voor zowel majeur als mineur te begrijpen.

C-groot
C-groot
A minor
A minor

Nu construeren we voor elke toon het natuurlijke akkoord uit de toonaard - dit zijn de akkoorden die ontstaan als men gewoon twee stappen omhoog gaat in het pentagram zonder verdere accidentalen toe te voegen - en krijgen we de volgende constellatie:

Natuurlijke akkoorden in C groot: C groot, D klein, E klein, F groot, G groot, A klein, B klein verminderd.
Natuurlijke akkoorden in C groot: C groot, D klein, E klein, F groot, G groot, A klein, B klein verminderd.
Natuurlijke akkoorden in A mineur: A mineur, B mineur, C majeur, D mineur, E mineur, F majeur, G majeur
Natuurlijke akkoorden in A mineur: A mineur, B mineur, C majeur, D mineur, E mineur, F majeur, G majeur

Dit is ons model voor het bouwen van verschillende cadensen uit deze akkoorden - afhankelijk van of het basisakkoord mineur of majeur is, kies je de bijbehorende variatie. Als het basisakkoord bijvoorbeeld D majeur is, moet je alle noten van de toonladder terugvinden en de overeenkomstige natuurlijke akkoorden voor die toonaard bouwen (in dit geval zijn er 2 kruisjes als accidentals). Ons artikel over de verschillende toonaarden en hun accidentalen kan je hierbij helpen.

Voorbeeld: Cadensen bouwen in majeur

Als voorbeeld: We willen de akkoordprogressie/cadans I-IV-V vinden voor G majeur. Daartoe schrijven we opnieuw alle akkoorden op die van nature voorkomen in de G majeur toonladder:

gdurde 2

Dan nemen we gewoon de eerste, de 4e en de 5e graad en hebben we onze akkoordprogressie: G groot, C groot en D groot.

gdurdesel 1

Voorbeeld: Cadensen bouwen in mineur

Nu doen we hetzelfde met een mineur toonaard om het proces ook hier te begrijpen. Laten we als voorbeeld D mineur nemen en opnieuw zoeken naar de cadans I-IV-V (soms gebruik je ook kleine letters voor de stappen als het mineur akkoorden zijn, dus in dit geval zou je i-iv-v schrijven).

Om dit te doen, schrijven we eerst alle noten van de toonladder op en bouwen we de bijbehorende natuurlijke akkoorden.

dmollde

En nu al kunnen we onze cadans kiezen, in dit geval D mineur, G mineur en A mineur.

dmollkreisde

Als men akkoorden zo construeert dat elke noot van het akkoord gewoon een stap omhoog gaat, zoals in de voorbeelden hierboven, ontstaan zogenaamde parallelle bewegingsrichtingen. Deze ontstaan wanneer bij de overgang van het ene akkoord naar het andere elke stem (dus elke akkoordnoot) dezelfde afstand in dezelfde richting beweegt. Dit moet in composities zoveel mogelijk vermeden worden om de harmonie spannend te houden - en goede stemvoering helpt daarbij.

Wat is stemvoering?

Voice leading beschrijft hoe elke stem van een akkoord overgaat in het volgende akkoord. Elk akkoord bestaat uit minstens 3 noten, en bij het wisselen van akkoord kan elke stem een andere richting uitgaan, omhoog of omlaag, maar toch het juiste akkoord spelen.

Goede componisten variëren de stemvoering voor akkoordwisselingen, dat wil zeggen dat de grondtoon van het akkoord niet altijd de laagste toon is, maar dat soms de terts of de kwint de laagste toon is. Dit maakt de compositie veel interessanter en spannender dan wanneer voor elk akkoord altijd dezelfde stemvoering wordt gebruikt.

Laten we als voorbeeld de cadans I-IV-V op G-groot nemen. Als we gewoon de akkoorden nemen zoals in het voorbeeld hierboven, krijgen we parallelle bewegingsrichtingen, en dat willen we niet.

Parallelle bewegingsrichtingen bij het veranderen van het akkoord
Parallelle bewegingsrichtingen bij het veranderen van het akkoord

Als je in plaats daarvan de stemvoering varieert, zodat niet elke stem in dezelfde richting gaat, krijg je de volgende notatie:

Akkoordwisselingen zonder parallelle bewegingsrichtingen door vaardige stemvoering
Akkoordwisselingen zonder parallelle bewegingsrichtingen door vaardige stemvoering

De klank is zoveel interessanter, ook al zijn het precies dezelfde akkoorden. En dat is nog maar een heel eenvoudig voorbeeld - in complexere stukken met zesstemmige instrumenten kun je de stemvoering veel meer variëren en gevarieerder maken.

De functie van een akkoord binnen een cadans

Elk akkoord krijgt een graad toegewezen, die op zijn beurt een functie heeft binnen een lied, bepaald door de toonsoort. Als voorbeeld: Als de toonsoort van het liedje D-groot is, dan is G-groot stap IV omdat G de vierde noot is van de D-groot toonladder.

In de volgende tabel zie je de functie van elke stap in een majeur toonaard:

NiveauTypeAanwijzing
ImajorTonic
IIKleineSubdominante parallel
IIIKleineDominante parallel
IVmajorSubdominant
VmajorDominant
VIKleineTonische parallel
VIIVermindertverkort dominant septiemakkoord

Maar als we in een mineur toonaard zijn, veranderen de akkoordtypes en sommige namen:

NiveauTypeAanwijzing
IKleineTonic
IIVermindert
IIImajorTonische parallel
IVKleineSubdominant
VKleineDominant
VImajorSubdominante parallel
VIImajorDominante parallel

U ziet dus, als u de toonaard kent en weet waar welke kleine of grote graad is, kunt u heel snel alle bijpassende akkoorden van een liedje vinden - het beste is om altijd A-klein of C-groot als vergelijking te gebruiken, want hier zijn geen toevalligheden.

Cadans als principe van logica in harmonie

Hugo Riemann was een Duitse muziektheoreticus en musicoloog die leefde in de 19e en het begin van de 20e eeuw. Een van zijn belangrijkste zorgen was het beter begrijpen en verklaren van muzikale structuren en relaties. Een van de centrale ideeën in Riemanns theorie was de cadans als principe van de "muzikale logica".

Riemann zag de cadens als een soort "muzikale grammatica" die het verloop van een muziekstuk regelt en het een logische structuur geeft. Hij merkte op dat harmonie en het samenspel van akkoorden de centrale rol spelen in de organisatie van muziekstukken, een principe dat vandaag de dag nog steeds centraal staat bij het componeren.

Door het gebruik van cadensen kan een componist spanning en ontspanning in een stuk beheersen en de luisteraar meenemen op een muzikale reis.

Het principe van de "muzikale logica" volgens Hugo Riemann verwijst naar het idee dat muziek gebaseerd is op een reeks regels en structuren die haar begrijpelijk en expressief maken. Cadensen zijn een centraal aspect van deze muzikale logica, omdat zij de beweging en ontwikkeling van de harmonie binnen een stuk regelen en bijdragen tot een ordelijke, zinvolle structuur, alsmede tot een passend slot.

Bron: Riemann, Hugo - Muzikale Logica

Lees meer: Tritone - Wat maakt het interval van de duivel zo speciaal?

Deel dit artikel

Wij onderzoeken, testen, beoordelen en bevelen onafhankelijk de beste producten aan. Als u iets koopt via onze links, kunnen wij een commissie ontvangen.

Reclame

Inhoudsopgave

Schrijf je in op onze nieuwsbrief om niets te missen!

Gear
We staan nu ook op Youtube!
YouTube

Door de video te laden, accepteer je het privacybeleid van YouTube.
Meer informatie

Video laden

Meer artikelen

Inhoudsopgave

Meer bijdragen
Nieuws
Een analyse: De populairste songteksten ter wereld
Naar welke songteksten wordt wereldwijd het meest gezocht? We onderzochten deze vraag met intensief onderzoek en analyseerden welke songteksten het vaakst worden gezocht op Google.
Lees meer →
Nieuws
Studie: De meest gespeelde nummers en riffs ter wereld
Welke liedjes willen muzikanten over de hele wereld het liefst spelen? Wij onderzochten deze spannende vraag en onderzochten welke nummerakkoorden en gitaarriffs wereldwijd het populairst zijn.
Lees meer →
De beste Duitse steden voor muzikanten
Voor kunstenaars
Studie: De beste Duitse steden voor muzikanten
In welke Duitse stad kunnen muzikanten het beste wonen? We onderzochten deze vraag en voerden een onderzoek uit naar de 40 grootste steden in Duitsland
Lees meer →
Gear
Ranglijst: Welke elektrische gitaren hebben de beste restwaarde?
We hebben de tweedehands prijzen van de 40 best verkochte elektrische gitaren geanalyseerd en vergeleken met de nieuwprijzen. We laten zien welke elektrische gitaren het meest verkopen op de tweedehandsmarkt en welke ...
Lees meer →
Voor kunstenaars
De populairste synthesizermerken in elk land
We hebben de Google-zoekopdrachten van de 6 populairste synthesizermerken in 118 landen geanalyseerd en de resultaten geëvalueerd. De resultaten zijn zeer interessant en tonen vooral ...
Lees meer →
De beste galmpedalen
Gear
De beste reverbpedalen voor gitaristen en producers
Een reverb pedaal kan ongelofelijke diepte toevoegen aan de gitaar en het geluid enorm verrijken. Ongeacht of je versterker al een ingebouwde galm heeft of niet ...
Lees meer →